Fotowoltaika dla Najwyższa Izba Kontroli

Moc

49.20 [kWp]

Pomiechówek

07 lip 2023 | Tomasz z Bisona

W maju 2023 na mocy wygranego postępowania, zrealizowaliśmy mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 49,20 kWp dla Najwyższej Izby Kontroli. W ramach umowy wykonaliśmy opinię konstrukcyjną, która potwierdziła możliwość realizacji inwestycji na dachu Ośrodka Szkoleniowego NIK, a następnie pełną dokumentację projektową realizowanej instalacji fotowoltaicznej.

System fotowoltaiczny oparty o technologię SolarEdge z optymalizacją na poziomie każdego modułu, moduły z gwarancją polskiego producenta Selfa GE S.A., a także bezinwazyjny system montażowy Novotegra. Do zakresu prac należał również montaż licznika energii do opomiarowania całego obiektu oraz integracja systemu fotowoltaicznego z istniejącym systemem zasilania rezerwowego. 

Instalacja zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Instalator miesiąca” organizowanym przez producenta konstrukcji montażowych „Novotegra”.